Teamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

October 22, 2019
ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare. Teamet har arbetat fram strategin för lärande, ICA Learning Ambition som ger en gemensam plattform för att arbeta med lärande på ett modernt sätt. De involverar andra bolag i att pilottesta lärandesätt för att snabbare mäta effekt och satsa rätt. Prestigelösa och bjussiga som gett bjussighet i gengäld, tycker juryn! Teamet har skapat en rörelse med fokus på att skapa ”followers”. Medarbetare som av egen vilja vill driva sitt egna lärande, vara med och bidra till att ICA blir en konstant lärande organisation. Fokus ligger på att lärandet ska kopplas tight till businessen och ses som en möjliggörare för bättre affärsresultat. Ägarskapet finns i organisationen och teamet möjliggör lärandet. Ambitionen sattes i verket vid ett innovativt och kreativt Learning Hackathon som resulterade i att dedikerade grupper över bolag- och avdelningsgränser själva driver vidare prototyper inom lärande in i det vardagliga arbetet. Allt medarbetardrivet genom lust och engagemang. Lärande har under bara något år blivit en del av medarbetarsamtalet och även fått plats i ICAs övergripande koncernstrategi.