Spotifys HR-team är årets HR-team

November 10, 2016

Human Growth Awards jury utser Spotifys HR-team till Årets HR-team. De är ett dream team som drar nytta av individernas kompetenser och intressen för att locka, utveckla och behålla rätt medarbetare. Deras svenska syn på ledarskap inspirerar företag och politiker världen över.

Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner Spotifys HR-team till Årets HR-team.

-Human Growth Awards jury har granskat drygt 20 nominerade HR-team. Det är tydligt att samtliga är strategiska, affärsnära och leder sina företags förändringsresor. Svenska företag ligger i framkant när det gäller talent management och tilliten till medarbetarnas förmåga att finna rätt vägar till målen. Spotify och dess HR-team tar det på export inom företaget och inspirerar både politiker och andra företag att ta efter, säger Roland Gustavsson, vd på Wise Group.

Spotifys internationella HR-team, bestående av 82 personer i  ca 30 länder, sköter HR-arbetet på en av världens mest attraktiva arbetsplatser. De leder en internationell talangjakt och rekryterar 900 nya medarbetare om året. Medarbetarnas samlade krafter och expertis ska förverkliga grundarnas vision att göra all musik tillgänglig för alla.

HR-teamet utgår från den svenska synen på ledarskap och medarbetarskap. HR-initiativen bygger på teamets samlade expertis, den senaste forskningen och de tar svenskt ledarskap på export. Sommaren 2015 började två amerikaner, en engelska och en svenska att utveckla ett internationellt erbjudande om betald föräldraledighet. I november 2015 lanserade de sex månaders betald föräldraledighet för alla anställda i hela världen.

– Det har gett oss internationell uppmärksamhet, politiker och företag i hela världen kopierar och inspireras av konceptet. Internt väcker det stor stolthet bland våra svenska medarbetare och medarbetare från andra delar av världen är beskriver det som livsavgörande. Nu behöver de inte välja mellan familj och karriär, nu kan de få barn, vara hemma med dem och fortsätta sin karriär, säger Katarina Berg, global HR-chef på Spotify.

Human Growth Award är ett årligt pris, instiftat av Wise Group för att hylla och lyfta fram nytänkande insatser inom HR. People management blir allt mer strategiskt för allt fler företag. Det gäller att ha rätt medarbetare, innovativa team och förändringsförmåga om man ska vara framgångsrik i framtiden där varumärkena har kortare livslängd, folk byter jobb oftare och beteenden förändras i rask takt. Årets HR-team klarar av utmaningen och kan inspirera andra.

Teamet som utvecklade den betalda föräldraledigheten:

Tiffany Serra, Compensation and Benefit Manager från USA

Michael Kim, Global HR Business Partner från USA

Laurie Benson, HR generalist från England

Katarina Berg, HR-chef på Spotify

Så här har finalisterna i Årets HR-team sållats fram:

  • Human Growth Award, instiftat av Wise Group, fick in 37 nomineringar till Årets HR-team.
  • Med hjälp av motiveringarna i nomineringarna och ytterligare research valdes 20 HR-team ut och fick uppföljningsfrågor.
  • Fem sållades ut till djupintervju där hela, eller delar av teamet intervjuades av juryn.
  • De tre finalisterna, Cybercom, K-Rauta och Spotify, har fått extra frågor och tre chefer på varje företag har fått vara referenser och berätta om det strategiska arbete som HR-teamet gör.
  • Spotify valdes ut till Årets HR-team.
  • humangrowthaward.com