Spotify förändrar världen

November 8, 2016

Spotifys HR-team sprider svenskt ledarskap över världen. Företaget har förändrat hela musikbranschen och är en av världens mest attraktiva arbetsgivare. De rekryterar 900 nya medarbetare om året och arbetar hårt för att behålla sin ställning.

Katarina Berg rekryterades 2013, med uppdraget att leda HR-arbetet i Spotifys transformation från en startup till ett internationellt storföretag. Hon hade tre utmaningar:
– Att skapa en fungerande global talangjakt och rekryteringsprocess för att hitta och anställa 900 nya medarbetare om året.
– Att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna stimuleras, utvecklas och stannar kvar.
– Att bygga en hållbar och långsiktig kultur och inte tappa bort den när företaget växer.

Spotifys HR-team byggs om
Till sin hjälp hade hon 70 medarbetare, som fram till dess fungerat som ett traditionellt personalstöd. Underbara personer, men teamet saknade mycket av den framåtlutade innovativa och digitala kompetens som behövdes. Det krävde stora förändringar och Katarina byggde om teamet.

– Det var en på många sätt smärtsam, men nödvändig resa. Vi har gått från att vara reaktiva och operativa till att vara taktiska, strategiska och långsiktiga. Vi har skräddarsytt ett globalt HR-team bestående av de bästa i världen inom sina områden och vi står rustade att hantera talangutvecklingen på ett företag som anställer de bästa i världen. Vi är starka och har roligt tillsammans. Nu är vi minst lika förändringsbenägna som resten av företaget, säger Katarina.

Det HR-team hon har byggt har påverkat världen lite mer än de hade kunnat föreställa sig. Deras betalda föräldraledighet kopieras av andra företag och inspirerar politiker i hela världen. I USA är de med och påverkar utformningen av ett antal lagförslag, inom föräldraledighet och lika lön för lika arbete.

bild-spotify-1

Del av Spotify’s HR team, LeadOnLeave-teamet: översta raden fr.v. USA’s vice President Joe Biden tillsammans med Laurie Benson, Michael Kim, Tiffany Serra. President Barack Obama tillsammans med Katarina Berg. 

Svenska värderingar på export
När individen växer, växer Spotify. Spotifys värderingar utgår från den svenska synen på ledarskap och balansen mellan fritid och arbetstid. Företaget leds med övertygelsen om att de har världens bästa team och om medarbetarna vet vart de ska kommer de att ta sig dit.

De tror på lika lön för lika arbete, work/family balance och värdet av föräldraledighet. Sommaren 2015 började ett team bestående av Tiffany Serra, Compensation and Benefit Manager från USA, Michael Kim, Global HR Business Partner från USA, Laurie Benson, HR generalist från England och Katarina Berg att arbeta fram en lösning för betald föräldraledighet för samtliga anställda.

– Det är en otrolig förmån för anställda i många länder och vi fick uppdraget att arbeta fram bästa möjliga lösning. Vi funderade mycket på hur många månader vi skulle erbjuda och hur det skulle utformas. Skulle en amerikansk man som aldrig ens haft två veckors semester ta ut sju månaders föräldraledighet? Kanske om han kunde fördela det på barnets första tre år. Så fick det bli och i november var hela erbjudandet klart, säger Laurie.

I november 2015 lanserade Spotify Global Parental Leave Policy (LeadOnLeave) sju månaders betald föräldraledighet för samtliga anställda, på en presskonferens i New York. I USA finns ingen lagstadgad ledighet och företag som låter mamman vara ledig mer än sex dagar efter förlossningen anses generösa. Rummet var fyllt av journalister från hela världen och när frågorna släpptes på haglade frågorna:
Gäller det för både mammor och pappor? Likkönade föräldrar? De som adopterat? Surrogatföräldrar? Ja!

Varför gör ni det? Därför att det är rätt. Alla föräldrar vinner på att vara hemma med sina barn och vi lägger oss inte i hur barnet kom till. I Sverige har föräldrar rätt till 480 dagars föräldraledighet. Vi vet att det är bra för både föräldrarna, företagen de arbetar på och samhället de lever i.

Det skrevs spaltkilometer om initiativet.

– Vi var naiva och förstod nog inte riktigt vilket genomslag det skulle få externt. Företag och politiker världen över har hört av sig för att få veta hur vi tänkte, varför vi gör det här och vad affärsnyttan är. Kan vi påverka så att de vill göra likadant är det ju fantastiskt, säger Katarina.

– När någon hör av sig berättar vi gärna om vad vi gör. Det är ju ingen hemlighet och vi hjälper gärna till att exportera Spotifys svenskhet. När vi sprider det här bidrar vi till ett värderingsstyrt ledarskap. De pågående samtalen med bland annat USAs politiker tar mycket av vår tid, där finns även vår näst största kundpopulation och vi bidrar till att de får ett lite bättre liv, säger Laurie Benson, HR generalist och en av de fyra i LeadOnLeave-teamet.

– Internt betyder det mycket. LeadOnLeave förändrade ingenting för våra svenska medarbetare egentligen, men de blev oerhört stolta. Medarbetare i andra länder ansåg att vi hade förändrat deras liv. Nu har de råd att vara hemma med sina barn och de vet att det inte påverkar deras framtida karriär, säger Katarina.

100 nya medarbetare i månaden
Spotify är en av världens mest attraktiva arbetsgivare. Just nu har företaget 2 700 anställda i cirka 30 länder. De får nästan 300 000 spontanansökningar och växer med 900 medarbetare om året.

– Vi växer hyperfort och det ställer stora krav på företaget. Vi har 42 personer som arbetar med rekrytering internt. De läser alla spontanansökningar, besvarar alla, genomför rekryteringsprocesser med en del, sparar andra till framtiden, söker ännu fler kandidater i sina nätverk, bland medarbetarnas rekommendationer och på nätet. Vi har ett superstarkt, digitalt och alltmer databaserat rekryteringsteam som säkerställer att vi, i vårt unika tempo, utvecklar och kvalitetssäkrar vårt sätt att rekrytera precis rätt folk för oss, säger Katarina Berg.

Snabb start i mångkulturellt företag
Nyanställda ska känna sig välkomna och komma igång fort. Alla får gå en tre dagars introduktionskurs i Sverige. Där får de veta varför grundarna startade företaget, samt vilka drömmar och visioner de har. De får ta del av företagets värderingar, vårt syfte, våra lyssnare och vår kultur.

– Vi är övertygade om att alla våra medarbetare är självgående, motiverade och kloka nog att fatta rätt beslut för att nå våra mål. Bara de får rätt förutsättningar. Introduktionsdagarna är ett sätt att ge dem det, säger Katarina Berg.

På introduktionsdagarna träffas medarbetare från hela världen och många av dem håller kontakten efteråt. Det bygger värdefulla broar mellan kontoren och våra sex funktioner.

– Vi vill bygga ett inkluderande, mångkulturellt företag där medarbetare från hela världen samarbetar och drar nytta av sina olikheter. På så sätt får vi ett innovativt och kreativt företag, men som även speglar kunderna och de samhällen vi verkar i, säger Katarina.

Eget ansvar för utvecklingen
– Vi tror på de anställdas inneboende kraft och deras vilja att utvecklas för att vara redo för nästa uppgift. Vi låter dem ta ansvar för sin egen utveckling. De avgör själva när de behöver och vill ha sitt utvecklingssamtal och då fokuserar vi inte på vad de har gjort, utan vart de ska, vilket stöd de behöver och vad de ska göra, säger Katarina.

Cheferna är möjliggörare, utmanar, stöttar och är mentorer. HR-teamet har skapat en helt ny verktygslåda för cheferna som bygger på motivationsforskaren Carol Dwecks forskning – Growth Mindset. I verktygslådan finner cheferna allt de behöver för att stötta medarbetarnas utveckling, Performance Development, på Spotifys sätt.

Starka tillsammans
Spotifys HR-team är innovativt, med stöd av forskning, HR-analys och teamets samlade kompetens är de ofta först ut med nya HR-initiativ. Det gör att de ibland blir kritiserade, både internt och externt – att vara först, nytänkande och driva förändring är inte alltid välkommet. Men de vågar och vill, för tillsammans enas de i en övertygelse om att de kan utveckla och utvecklas samtidigt som de har roligt tillsammans.

 

-Det är spännande att vara en del av Spotify, det finns så många möjligheter och vi gör så många bra saker. Trots att vi är spridda över världen möts vi ofta, har intressanta diskussioner, utmanar varandra och kommer på nya idéer. Vi säkerställer att Spotify växer på rätt sätt, med rätt team, samtidigt som vi förändrar världen, säger Laurie Benson.

Human Growths Award juryns motivering till Spotifys finalplats:
”Spotifys HR-team arbetar framgångsrikt under extrem tillväxt och ständig förändring. De har roligt på jobbet och en fantastisk team-anda trots att de sitter i olika världsdelar, tack vare en gemensam och stark värdegrund, enorm stolthet och övertygelse om att de bidrar till en bättre värld.”