2 korta frågor till jurymedlem Mikael Bäckström, Spotify

May 9, 2017

Vad fick dig att tacka ja till att vara med i juryn för Human Growth Award 2017?

Det känns som en ära att få vara med och se allt bra arbete som görs inom HR-Sverige. Att samtidigt se vad som sticker ut och att bli inspirerad av andras arbete är extra intressant.

Varför är det viktigt att lyfta HR-team?

Det är generellt viktigt att lyfta fram bra arbete oavsett typ av team, men jag känner en enorm stolthet i att lyfta fram goda exempel för mitt eget skrå, personalvetaren. HR-arbete är något som alla har åsikter om och de finns en föråldrad föreställning om att vem som helst kan göra jobbet, vilket är långt ifrån sanningen!