Så här känns det att bli nominerad till Human Growth Award

April 26, 2017

3 snabba frågor till Cecilia Westerholm Beer – vars HR-team på Cybercom blev nominerade 2016.

Cecilia Westerholm Beer, tidigare HR direktör, Cybercom

Hur påverkade nomineringen till Human Growth Award ditt team?

– Otroligt positivt – det blev verkligen en boost för hela teamet. Det blev också ett bra tillfälle att reflektera över vad vi åstadkommit eftersom juryn ställde höga krav på oss att dokumentera vår verksamhet och våra framgångar. Ytterligare en positiv effekt var att den externa uppmärksamheten gjorde att HR fick fokus även internt.

Vad var det bästa med att vara med i Human Growth Award?

-Det var nog boosten vi fick. Det ökade vår gemenskap ytterligare och än idag påverkar det hur vi ser på varandra och vad vi åstadkom.

Varför vill man vinna Human Growth Award?

-Varje tillfälle att fira är viktigt! Det blir ett avbrott i vardagen. Den ökade teamkänslan och stoltheten går inte att beskriva.

Charlotte Siversson och Linda Westlund, HR Business Partners på Cybercom