Kultur utan barriärer

October 20, 2017

Genom kort storytelling vill vi lyfta fram några av de saker som årets finalister har gjort för att vara aktuella för priset Human Growth Award. 

Rusta 

Detaljhandelsjätten Rusta expanderar kraftigt med kundlöftet “mycket för pengarna”. Nyckeln till att uppfylla löftet och samtidigt säkra fortsatt stark tillväxt är för Rusta självklart – sätt medarbetarengagemanget i fokus! HR-teamet har satt kursen framåt och tagit ett stort ansvar för Rustas intåg i Norge och Tyskland, samt varit instrumentella vid konsolideringen av sourcingverksamheten i Asien. Detta genom ett välförtjänt förtroende från medarbetarna grundat i affärsförståelse, närvaro, driv och ett omfattande värderingsarbete (94 % av medarbetarna kan identifiera sig med värderingarna) som genomsyrar alla Rustas arbetsplatser i världen. Oavsett om du besöker varuhusen i Sverige, Norge eller Tyskland, lagret i Norrköping eller kontoren i Asien så är och förblir Rustakänslan densamma.