Jozef Khasho, Rusta, om förra årets finalplats

April 17, 2018

Hallå där, Jozef Khasho! Ditt team från Rusta var förra året ett av 48 nominerade HR-team och tog sig till final.

Vad har hänt sedan dess i ert team?
Vi har fått mycket beröm – både internt och externt – för vårt hårda arbete, vilket stärkt vårt självförtroende som individer och team. Utöver det har vi, i takt med att Rusta fortsätter växa, gjort en omorganisation där samtliga i teamet utökat sin roll och fått ta större ansvar.

Hur har upplevelsen att först bli nominerade och sedan gå till final påverkat er?
Teamet har arbetat outtröttligt och uthålligt med att utveckla HR-arbetet och i det haft allt fokus internt, så när nomineringen kom var vi både chockade och glada över den externa uppmärksamhet som detta innebar. Att få gå hela vägen till finalen var en bekräftelse på vårt hårda arbete och har lett till hög grad av stolthet för oss och resten av Rusta.

Vilken tror du är den främsta anledningen till att ni gick till final?
Vi har lyckats ha ett tydligt affärsfokus i allt vi gör vilket visat på goda resultat för Rusta. Vi har även satt värderingarna i fokus och tillsammans lyckats skapa en gemensam kultur inom hela koncernen.

Vad var det bästa med att gå till final i HGA?
Att få en bekräftelse och ett kvitto på ett bra utfört arbete! Vår stolthet som team har ökat vilket gett oss än mer energi och kraft att fortsätta bidra till att ta Rusta och dess utveckling till nya nivåer.

Varför ska man se till att nominera sitt (eller andras) team till årets Human Growth Award?
För att hylla innovation och framgångsrikt HR-arbete! Det uppmuntrar mod och nytänkande insatser inom HR-området, det skapar stolthet och det inspirerar oss alla.

Och sist, som ett av finalistteamen 2017 sitter du nu med i årets HGA-jury, vad letar ni efter hos ett vinnande HR-team?
Vi söker team som vågar tänka innovativt, som omfamnar och aktivt driver förändring samt som visar på goda mätbara resultat. Ett team som genom sitt sätt att vara och arbeta lyckas skapa energi och frigöra kraft hos medarbetarna och organisationen. Helt enkelt, ett team som tar kommando och går i bräschen för ett innovativt och framgångsrikt HR-arbete!