Intraprenörerna som lockar entreprenörerna

September 22, 2017

Genom kort storytelling vill vi lyfta fram några av de saker som årets finalister har gjort för att vara aktuella för priset Human Growth Award. 

Santander Consumer Bank 

Entreprenörsbanken Santander Consumer Bank har under två års tid gjort en resa som inneburit en fusion av en spansk och en amerikansk bank – en harmonisering av två kulturer i en svensk arbetsmiljö. Tack vare ett engagerat HR-arbete har nya gemensamma värderingar och beteenden blivit verkliga genom att medarbetarna fått göra dem till sina. De vet vad de står för, hur de ska tolkas och vad de betyder för bankens relationer och i kundmötet. Juryn och vi på Wise Group tickar extra för att det inte stannar där; hela banken har nu disruptivt gått emot branschpraxis och infört 50% viktade beteende- och värderingsstyrda mål – med förankrat stöd i en kultur som driver kreativitet och innovation.