ICA Gruppen CoE | Årets HR-team 2019

November 7, 2019

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team!

– Genom en konkret framarbetad strategi har teamet skapat en organisationsgemensam plattform som möjliggör att arbeta med lärande på ett modernt sätt. De involverar andra bolag i att pilottesta lärandesätt för att snabbare mäta effekt och satsa rätt. Teamet har skapat en rörelse där medarbetare av egen vilja till större utsträckning driver sitt egna lärande vilket i sin tur möjliggör starkare affärsresultat. De inspirerar med sitt engagemang som genomsyrar initiativen, men också med sitt syftesmedvetna ifrågasättande av teamets egna strukturer sett till målen. Lärande har på bara något år blivit en del av medarbetarsamtalet och fått plats i ICAs övergripande koncernstrategi. Det virala teamet står på barrikaderna för ett snabbare och enklare lärande, lyder juryns motivering. 

Stort välförtjänt grattis från Wise Group!