FRÅN UTANFÖRSKAP TILL INNANFÖRSKAP

October 6, 2017

Nordic Choice Hotels 

HGA-finalisten Nordic Choice Hotels ska rekrytera 20.000 medarbetare på 5 år. Med värdeorden energi, mod och begeistring är de en god bit på vägen genom att ha siktet inställt på något ännu större; samhällsansvar och mångfald. De har därigenom initierat det mesta – från rekrytering av kockar från det mer jobbutsatta Spanien, till partnerskap med Migrationsverket som uppfyllt drömmar när flyktingkrisen var ett faktum. De har dessutom instiftat kockutbildningar med AMS och kommuner. Ett välkomnande med NCH’s erkänt starka kultur och goda arbetsmiljö (bl.a. branschens lägsta sjukfrånvarotal), ger vidare ett långvarigt kitt som främjar såväl dem, deras gäster som samhället i stort. ”De idéer som upplevs som galnast ger bäst resultat”. Hear hear säger juryn och vi på Wise!