Bortom traditionella frekvenser med guldinträde – Finalisterna Sveriges Radio

October 3, 2018

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet internt skapar trovärdighet externt. Med ”omvänt mentorskap” får chefsledet utvecklas genom yngre medarbetare, och i ”kreativa labb” får studenter under en augustivecka utveckla sina idéer tillsammans med SR:s medarbetare.

HR har verkat för mer målstyrning och aktiva lönedialoger där fokus nu är på prestation, en stor förflyttning som förankrats i alla led – från arbetstagarorganisation ut till medarbetarna.

Motsvarande journalistiska ådra som genomsyrar SR ser juryn även hos HR, där mångfaldsarbetet är en nyckelfråga. HR satsar på att utveckla chefer i att leda inkluderande och öka ”mångfaldsförmågan” bland de anställda, medarbetarundersökningarna har anpassats och öppnats upp även för praktikanter och nyanställda. Med ett nytt annonsmanér, trovärdiga copytexter och visuellt lättsamma och inspirerande bilder, vill SR förändra den ibland gängse bilden av en ”mossig och traditionell”  arbetsgivare och locka en ny typ av kompetens.

För den nyanställde väntar i brevlådan en blinkning till Willy Wonka’s chokladinträde till en guidad tur i Sveriges Radio – som präglas av ett starkt arv som smakfullt kombinerats med en öppenhet och anpassning för nu- och framtiden.