Mentimeter är vinnare av Human Growth Award 2020!

Missade du eventet där finalistteamen delade med sig av initiativen som tog dem till final surfa in här!

Den 12 april öppnas nomineringen till 2021 års Human Growth Award!

Human Growth Award

Det finns en kraft i organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. I år söker vi team som skapar attraktiva och hållbara kulturer, som innoverar och frigör kraft hos medarbetarna samt som driver affären framåt och skapar goda mätbara resultat.

“Vi vill uppmuntra mod och innovation i vår sfär, genom Human Growth Award skapar vi en årligen återkommande hyllning till framgångsrikt HR-arbete där man vågar tänka nytt och stort, som inspirerar oss alla.”- Ingrid Höög, VD, Wise Group

 

Så här går det till

1
Årets HR-team nomineras
2
Teamen svarar på uppföljningsfrågor
3
Topp 5 intervjuas av juryn
4
Referenstagning av 3 finalistteam
5
Vinnarteamet utses

KRITERIER FÖR NOMINERINGEN AV ÅRETS HR-TEAM 2020 ÄR

Ett HR-team som gör avtryck genom:

Hållbar kultur

Främja energi, innovation, lust och glädje i organisationen genom sitt sätt att vara och arbeta.

INNOVATIONSDRIV

Genom att tänka innovativt och nytt så att kraft frigörs hos medarbetarna och organisationen.

2018

Gröna Lund

2019

ICA Gruppen CoE

2020

Mentimeter

2021

Ditt Team?

Nomineringen är nu stängd!

Den 12 april öppnas nomineringen till 2021 års Human Growth Award!

Grattis Fastighetsägarna Service, Mentimeter och Siemens!

Anmäl dig till vårt digitala event den 10 februari för att ta del av inspiration från finalistteamen – och var först att hylla vinnarteamet!

2019 års finalister var Billerud Korsnäs, ICA Gruppen CoE Learning och Trafikverket HR-support & lön

2019 fick Human Growth Award in över 40 starka nomineringar varav 11 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn intervjuade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Billerud Korsnäs, ICA Gruppen CoE Learning, Trafikverket HR-support & lön. På Gröna Lund den 6 november offentliggörs vinnarteamet!

Billerud Korsnäs

Teamet med visionen att ha ledarskapet som erkänd kvalitetsstämpel


”Här på BillerudKorsnäs är du garanterad en sann ledare”, så vill HR -teamet att det ska vara och de har kommit imponerande långt. Ett ”glocal approach” som röd tråd, där de lyfter fram det typiskt goda i den svenska företagskulturen mixat med lyhördhet för lokala förutsättningar och initiativ. Hållbarhet genomsyrar hela vägen, allt från kärnverksamheten ute på bruken till det uppskattade egenutvecklade ledarskapsprogrammet Sustainable Leader. Programmet är ett koncept med tydliga krav på vad som förväntas i ledarrollen, men erbjuder samtidigt verktyg och utbildningar för att möjliggöra. HR-teamet ser det som ett löfte till medarbetarna i vad de kan förvänta sig av en BillerudKorsnäs-ledare och löftet kännetecknar också teamets styrka. De går i bräschen och arbetar aktivt för Inkludering, samarbete, levande värderingar och tydlig feedback. Under parollen ”pay it forward”, tas varje chans att ge feedback och uppmärksamma när team eller medarbetare gör positiva insatser.

ICA Gruppen CoE Learning

eamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare. Teamet har arbetat fram strategin för lärande, ICA Learning Ambition som ger en gemensam plattform för att arbeta med lärande på ett modernt sätt. De involverar andra bolag i att pilottesta lärandesätt för att snabbare mäta effekt och satsa rätt. Prestigelösa och bjussiga som gett bjussighet i gengäld, tycker juryn! Teamet har skapat en rörelse med fokus på att skapa ”followers”. Medarbetare som av egen vilja vill driva sitt egna lärande, vara med och bidra till att ICA blir en konstant lärande organisation. Fokus ligger på att lärandet ska kopplas tight till businessen och ses som en möjliggörare för bättre affärsresultat. Ägarskapet finns i organisationen och teamet möjliggör lärandet. Ambitionen sattes i verket vid ett innovativt och kreativt Learning Hackathon som resulterade i att dedikerade grupper över bolag- och avdelningsgränser själva driver vidare prototyper inom lärande in i det vardagliga arbetet. Allt medarbetardrivet genom lust och engagemang. Lärande har under bara något år blivit en del av medarbetarsamtalet och även fått plats i ICAs övergripande koncernstrategi.

Trafikverket HR-support & lön

”Man säger inte ”det där har vi redan gjort!” - från robot till egen wikipedia


Teamet i Borlänge har lockat studiebesökare utifrån för sitt innovativa sätt att förnya HR- och lönesupport. En rejäl dos can-do-attityd mixat med prestigelös nyfikenhet. ”Mindre medel, prestera mer – lös det” triggar och banar väg för nya effektiva lösningar som inspirerar.
Allt är digitaliserat och funktionsindelat, inget är personberoende. Teamet arbetar för att underlätta för cheferna i sina uppdrag och frisätter tid för mer värdeskapande arbete ute i verksamheten genom att de infört RPA (Robotic Process Automation). Numera har de en digital medarbetare, Brolle, som de tränat upp. Brolle har hittills frisatt tid motsvarande 3,9 årsarbetare och ingen har blivit av med jobbet utan alla har kompetensutvecklats till nya arbetsuppgifter. Teamet visar på arbetsglädje och stark gemenskap parallellt med att det som år 2010 utfördes av 23 årsarbetare utförs idag av 9,5 årsarbetare. Imponerande, tycker juryn!

2018 års finalister var Gröna Lund, KRY och Sveriges Radio

2018 fick Human Growth Award in 38 starka nomineringar varav 15 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn intervjuade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Gröna Lund, KRY och Sveriges Radio. På Passion HR den 6 november offentliggörs vinnaren!

KRY

Den enskilt viktigaste värderingen är att ”göra sjukvården bättre”, här är kunderna patienterna. För att göra patientresan till den bästa arbetar KRY-teamet med tvärfunktionella ”bets” där medarbetare ifrån olika team jobbar ihop i prioriterade tidsbegränsade projekt. Vem som helst kan föreslå nästa ”bet” som i sig har superpowers och får högsta prio (och firas av ordentligt!). Hur alla mår mäts veckovis digitalt genom HR och medarbetare kan samtidigt ge feedback till ledningen.

Gröna Lund

I Stockholms nöjespark handlar allt om att ha så roligt som möjligt. För att erbjuda detta behövs bästa möjliga service, vilket bolagets Artistservice (HR) tagit sikte på.

HR teamet håller öppet kvällstid alla dagar för att matcha sina ”artisters” arbetstider. Med 10.000 ansökningar per säsong där merparten står inför sitt första jobb gäller det att hålla tempo och fånga en positiv upplevelse.

Sveriges Radio

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet internt skapar trovärdighet externt. Med ”omvänt mentorskap” får chefsledet utvecklas genom yngre medarbetare, och i ”kreativa labb” får studenter under en augustivecka utveckla sina idéer tillsammans med SR:s medarbetare.

2017 års finalister till Sveriges bästa HR-team!

2017 fick Human Growth Award in 48 starka nomineringar varav 14 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn träffade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Nordic Choice Hotels, Rusta och Santander Consumer Bank. På Passion HR tog Nordic Choice Hotels HR-team emot vinnarpokalen under konfetti och hejarop.

Juryn för Årets HR-Team 2020

Paulina Ekvall
Executive VP HR, BillerudKorsnäs
Oavsett om det handlar om att utveckla nya innovativa förpackningslösningar eller att få ännu fler hållbara ledare som håller i längden, så strävar BillerudKorsnäs ständigt efter att utmana det konventionella. Paulina är stolt över att få leda det effektiva, affärsnära och väl sammansvetsade HR-teamet på BillerudKorsnäs, en av tre finalister till Årets HR-team 2019. BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av förnyelsebart material och smarta förpackningslösningar med siktet inställt på en hållbar framtid.

Nyckeln i BillerudKorsnäs HR team har varit att bygga en starkt affärsförankrad HR strategi som säkerställer kompetensförsörjning, attraherar rätt medarbetare och skapar både hållbara ledare och medarbetare. HR teamet kompletterar varandra väl då det består av personer med olika bakgrund, kompetenser och personligheter.

Samarbete är ett av BillerudKorsnäs värdeord och Paulina menar att framgångsrika HR-team bygger på att det finns tillit för varandra i grunden, att man har ett äkta intresse av att göra varandra bättre och tänker laget före jaget. Och att man självklart har passion för det man gör!

Paulina ser fram emot att i egenskap av jurymedlem få ta del av nomineringar till årets HR-team 2020. Hon hoppas få läsa många fantastiska bidrag som kommer inspirera andra HR team att växa ytterligare.
Hannah Schultz
Manager Learning Strategy, ICA Gruppen
Hannah är tillsammans med sitt team stolt och lycklig vinnare av ”Årets HR team 2019”.

Tillsammans är ett ord som är centralt för hennes team men också deras arbetssätt. Utifrån bolagsgemensam strategi för lärande och en plattform som möjliggör att arbeta med lärande på ett modernt sätt har teamet involverat hela bolaget i att innovera kring lärande med fokus att öka det vardagliga lärandet.

Hannah och teamet har genom inspiration och högt engagemang skapat en rörelse där medarbetare av egen vilja till större utsträckning driver sitt egna lärande vilket i sin tur möjliggör starkare affärsresultat.
Hannahs virala team jobbar med ett agilt förhållningssätt för att ligga nära businessens behov men också snabbt få fram prototyper som man kan testa och prova. Teamet är prestigelösa, "bjussiga" och delar gärna med sig, både inom ICA men också till andra bolag. Deras övertygelse är att lärande är ett område man kan samarbeta kring och nå snabbare framsteg om vi delar med oss.

Därför ser Hannah mycket fram emot att få vara en del av juryn för att inspireras och lära av andra grymma HR team.

Läsvärt

Mentimeters HR team vinner Human Growth Award 2020

2021-02-11

38 kvalificerade nomineringar mynnade efter en grundlig juryprocess ut i finalistteamen Fastighetsägarna Service, Mentimeter och Siemens. 2020 är ett år som utmanat alla och därför kändes det självklart för oss...

Läs mer

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team!

2019-11-07

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team! – Genom en konkret framarbetad strategi har teamet skapat en organisationsgemensam plattform som möjliggör att arbeta med lärande på ett modernt sätt....

Läs mer

1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting

2019-10-22

1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting, med efterföljande mingel på Gröna Lundsteatern 6/11. Finalisterna hyllas...

Läs mer

Teamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

2019-10-22

ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare....

Läs mer

Finalisterna är korade!

2019-09-27

Finalisterna är korade, vi gratulerar BillerudKorsnäs, ICA Gruppen och Trafikverket till finalistplatserna! Snart tas referenser, och den 6e november koras vinnaren på Gröna Lundteaterns scen.

Läs mer

5 Team är vidare!

2019-08-30

Grattis till Aspia, BillerudKorsnäs, Bliwa Livförsäkring, ICA (CoE learning) och Trafikverket som är vidare! I slutet av september träffar de juryn för intervjuer, sedan tar sig 3 av dessa HR stjärnteam till...

Läs mer

KRY- Sikta högt och satsa stort från start, för snabb men hållbar tillväxt

2018-10-29

KRY gör det möjligt att möta vården digitalt och HR teamet har skapat många processer på samma tema. HR teamet stöttar inhouse-personalen (inte klinikerna) och med en värderingsstyrd och till...

Läs mer

Gräset är grönare där drömmar blir till verklighet – Finalisterna Gröna Lund

2018-10-15

I Stockholms nöjespark handlar allt om att ha så roligt som möjligt. För att erbjuda detta behövs bästa möjliga service, vilket bolagets Artistservice (HR) tagit sikte på. HR teamet håller...

Läs mer

Bortom traditionella frekvenser med guldinträde – Finalisterna Sveriges Radio

2018-10-03

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet...

Läs mer

5 team är nu utvalda!

2018-08-30

Det var ingen lätt uppgift, men nu har juryn lyft fram 5 team som är vidare och har chansen att ta hem titeln som Årets HR-team i Human Growth Award,...

Läs mer

Jakten på årets HR-team fortsätter!

2018-08-22

Jakten på årets HR-team fortsätter, nu går snart 5 team vidare! Under sommaren har de 15 HR teamen som gick vidare i årets Human Growth Award fått besvara uppföljningsfrågor för...

Läs mer

Stort grattis!

2018-08-07

”Grattis Bonnierförlagen, Capgemini, Daniel Wellington, Daresay Digital Agency, Gröna Lunds Tivoli AB, Hemfrid AB, KRY, Linköpings kommun, SBAB, Stora Enso, Swedavia AB, Swedish Match, Sveriges Radio, tretton37, TUI Group som...

Läs mer

Lite om Wise Group AB

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.