Nomineringen är nu stängd.

Välkommen till årets HR-gala 24 november där årets vinnare ska koras. Håll utkik efter inbjudan, kom snart tillbaka!

Om Human Growth Award

Det finns en kraft i organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. I år söker vi ett team som genom att främja innovation, lust och glädje skapat nya sätt att arbeta och samarbeta tillsammans. Genom att tänka innovativt och nytt skapa ett modigt och mänsklig arbetsliv med hållbarhet och hälsa i fokus. Därför införde vi ett pris för att belysa och lyfta individer och team som gör just detta. Som vet att varje bolags viktigaste tillgång är medarbetarna.

“Vi vill uppmuntra mod och innovation i vår sfär, genom Human Growth Award skapar vi en årligen återkommande hyllning till framgångsrikt HR-arbete där man vågar tänka nytt och stort, som inspirerar oss alla.”- Ingrid Höög, VD, Wise Group

Så här går det till

1
Årets HR-team nomineras
2
Teamen svarar på uppföljningsfrågor
3
Topp 5 intervjuas av juryn
4
Referenstagning av 3 finalistteam
5
Vinnarteamet utses

KRITERIER FÖR NOMINERINGEN AV ÅRETS HR-TEAM 2021 ÄR

Ett HR-team som gör avtryck genom:

INNOVATIONSDRIV

Genom att tänka innovativt och nytt frigörs kraft hos medarbetarna och organisationen.

VÄRDESKAPANDE

Bidra till affären och skapa goda mätbara resultat.

HÅLLBAR KULTUR

Främja engagemang, motivation och samarbete i organisationen genom sitt sätt att vara och arbeta.

2018

Gröna Lund

2019

ICA Gruppen CoE

2020

Mentimeter

2021

Ditt Team?

Nomineringen är nu stängd!

Välkommen till årets HR-gala 24 november där årets vinnare ska koras. Håll utkik efter inbjudan, kom snart tillbaka!

Är kanske just ditt team vinnare av Human Growth Award 2021?

Ta chansen att nominera just ditt team. Här nedan kan du ser tidigare års vinnare och inspireras av deras spännande resor!

2020 års finalister. Grattis till Fastighetsägarna Service, Mentimeter och Siemens!

2020 var ett år som utmanade alla och därför kändes det självklart för oss på Wise Group att fortsätta lyfta HR team som inspirerar. Gemensamt för årets tre finalistteam är att de tagit fasta på och hämtat kraft från teamets samlade kompetenser.

Siemens

Laget före jaget genomlyser verkligen Siemens HR team som med insikt och öppenhet kompletterar varandra.

De arbetar medvetet hypotes- och forskningsbaserat med sina initiativ, och kombinerar det med mycket hjärta. Det hörs när de beskriver sin ledarskapsfilosofi – med ordet ”Frientership” – som står för friendship, leadership och mentorship.

Rebeller? Ja faktiskt! Att våga stå för teamets värderingar och den lokala kulturen i en större global kontext kräver pannben. T.ex. har har teamet valt bort den prestationsratingmodell som implementerats globalt. Teamet har också, utifrån faktabaserat underlag kring vad som driver motivation, valt att ta bort bonusar i företaget.

Istället har potten använts diskretionärt för att belöna extraordinära insatser under året i kombination med att korrigeralöner som hamnat skevt.

Teamet har infört improvisationsteater för att öva på att hålla 1-2-1-samtal, parallellt med att de med sin programmerarkompetens snabbt skapade chefsstödjande dashboards när pandemin kom.

Juryn ger också high5 för att de lyckats attrahera en bättre balans mellan kvinnor och män i chefsledet, något som teamet tror är en effekt av att de ändrat sina jobbannonser samt infört caseintervjuer vid rekryteringarna.

Mentimeter

2020 års vinnare! Sett till ”new ways of working” så utmanar det här teamets sammansättning i sig. De vill helhjärtat fokusera på kulturen och medarbetarupplevelsen; inte på mer traditionella HR-processer som är något de istället lägger ut på externa bolag som blir en förlängd arm till teamet.

Med en egen kock för att skapa samhörighet på kontoret, tre veckors onboarding med tyngdpunkt på kulturen, en årlig-en-månads-offsite där hela kontoret byter geografisk plats med mera så sticker Mentimeters HR team ut hakan i både det lilla och stora.

Att jobba på Mentimeter ska vara en formativ och extraordinär upplevelse och under rekryteringsprocesserna djupdyker man i matchningsgrad med kärnvärderingarna.

Med en psykologisk trygghet som motivation uppmuntras självledarskap skarpt och beslut tas närmast de som har insikt. Mentimeter som produkt används frekvent för att inhämta tankar och åsikter från medarbetarna.

Vi i juryn vill lyfta det helhjärtade engagemanget i att skapa en inkluderande arbetsplats, inte minst för alla medarbetare som flyttat till Sverige för sin anställning på Mentimeter. HR teamet främjar informella nätverk och stärker relationer för ökat engagemang, lycka och innovationsgrad. Dessutom bjuds familjer och vänner ofta in till de variationsrika eventen - för att skapa ännu fler kontaktytor.

Fastighetsägarna Service

Ett team som med uppfriskande utsuddade konventionella gränser består av HR, marknad och hållbarhet.

De har förflyttat fokus från hierarki till självdrivande medarbetare och från ”kontroll till koll”, vilket krävt mod av HR och involvering av ledare. Belöningen syns också i de mätbara resultaten som visar på en konsekvent positiv trend!

HR bygger crossfunktionella team där de har en nyckelroll i att forma grupper från olika delar av verksamheten. För att styrka visionen introducerade de en pragmatiskt förenklad OKR som målstyrningsmodell tillsammans med attityder i form av enkla symboler, på så sätt blev både what och how tydligt.

Teamet säger att deras jobb aldrig blir klart, det finns inga genvägar och vi tror att många HR team känner igen sig. Ett gediget HR arbete 2020 med fokus på mål, ramar, tillit och en tydlig greppbar styrmodell. Kvalitet före kvantitet.

Innovationen synliggörs just till stor del av teamets förmåga att hålla sig till det man valt att starta upp och hålla det enkelt. ”Kloka beslut i vardagen” vill de bidra till och strategin dit tycker vi känns helt rätt och inspirerande.

2019 års finalister var Billerud Korsnäs, ICA Gruppen CoE Learning och Trafikverket HR-support & lön

2019 fick Human Growth Award in över 40 starka nomineringar varav 11 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn intervjuade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Billerud Korsnäs, ICA Gruppen CoE Learning, Trafikverket HR-support & lön.

Billerud Korsnäs

Teamet med visionen att ha ledarskapet som erkänd kvalitetsstämpel


”Här på BillerudKorsnäs är du garanterad en sann ledare”, så vill HR -teamet att det ska vara och de har kommit imponerande långt. Ett ”glocal approach” som röd tråd, där de lyfter fram det typiskt goda i den svenska företagskulturen mixat med lyhördhet för lokala förutsättningar och initiativ. Hållbarhet genomsyrar hela vägen, allt från kärnverksamheten ute på bruken till det uppskattade egenutvecklade ledarskapsprogrammet Sustainable Leader. Programmet är ett koncept med tydliga krav på vad som förväntas i ledarrollen, men erbjuder samtidigt verktyg och utbildningar för att möjliggöra. HR-teamet ser det som ett löfte till medarbetarna i vad de kan förvänta sig av en BillerudKorsnäs-ledare och löftet kännetecknar också teamets styrka. De går i bräschen och arbetar aktivt för Inkludering, samarbete, levande värderingar och tydlig feedback. Under parollen ”pay it forward”, tas varje chans att ge feedback och uppmärksamma när team eller medarbetare gör positiva insatser.

ICA Gruppen CoE Learning

Teamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare. Teamet har arbetat fram strategin för lärande, ICA Learning Ambition som ger en gemensam plattform för att arbeta med lärande på ett modernt sätt. De involverar andra bolag i att pilottesta lärandesätt för att snabbare mäta effekt och satsa rätt. Prestigelösa och bjussiga som gett bjussighet i gengäld, tycker juryn! Teamet har skapat en rörelse med fokus på att skapa ”followers”. Medarbetare som av egen vilja vill driva sitt egna lärande, vara med och bidra till att ICA blir en konstant lärande organisation. Fokus ligger på att lärandet ska kopplas tight till businessen och ses som en möjliggörare för bättre affärsresultat. Ägarskapet finns i organisationen och teamet möjliggör lärandet. Ambitionen sattes i verket vid ett innovativt och kreativt Learning Hackathon som resulterade i att dedikerade grupper över bolag- och avdelningsgränser själva driver vidare prototyper inom lärande in i det vardagliga arbetet. Allt medarbetardrivet genom lust och engagemang. Lärande har under bara något år blivit en del av medarbetarsamtalet och även fått plats i ICAs övergripande koncernstrategi.

Trafikverket HR-support & lön

”Man säger inte ”det där har vi redan gjort!” - från robot till egen wikipedia


Teamet i Borlänge har lockat studiebesökare utifrån för sitt innovativa sätt att förnya HR- och lönesupport. En rejäl dos can-do-attityd mixat med prestigelös nyfikenhet. ”Mindre medel, prestera mer – lös det” triggar och banar väg för nya effektiva lösningar som inspirerar.
Allt är digitaliserat och funktionsindelat, inget är personberoende. Teamet arbetar för att underlätta för cheferna i sina uppdrag och frisätter tid för mer värdeskapande arbete ute i verksamheten genom att de infört RPA (Robotic Process Automation). Numera har de en digital medarbetare, Brolle, som de tränat upp. Brolle har hittills frisatt tid motsvarande 3,9 årsarbetare och ingen har blivit av med jobbet utan alla har kompetensutvecklats till nya arbetsuppgifter. Teamet visar på arbetsglädje och stark gemenskap parallellt med att det som år 2010 utfördes av 23 årsarbetare utförs idag av 9,5 årsarbetare. Imponerande, tycker juryn!

2018 års finalister var Gröna Lund, KRY och Sveriges Radio

2018 fick Human Growth Award in 38 starka nomineringar varav 15 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn intervjuade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Gröna Lund, KRY och Sveriges Radio. På Passion HR den 6 november offentliggörs vinnaren!

KRY

Den enskilt viktigaste värderingen är att ”göra sjukvården bättre”, här är kunderna patienterna. För att göra patientresan till den bästa arbetar KRY-teamet med tvärfunktionella ”bets” där medarbetare ifrån olika team jobbar ihop i prioriterade tidsbegränsade projekt. Vem som helst kan föreslå nästa ”bet” som i sig har superpowers och får högsta prio (och firas av ordentligt!). Hur alla mår mäts veckovis digitalt genom HR och medarbetare kan samtidigt ge feedback till ledningen.

Gröna Lund

I Stockholms nöjespark handlar allt om att ha så roligt som möjligt. För att erbjuda detta behövs bästa möjliga service, vilket bolagets Artistservice (HR) tagit sikte på.

HR teamet håller öppet kvällstid alla dagar för att matcha sina ”artisters” arbetstider. Med 10.000 ansökningar per säsong där merparten står inför sitt första jobb gäller det att hålla tempo och fånga en positiv upplevelse.

Sveriges Radio

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet internt skapar trovärdighet externt. Med ”omvänt mentorskap” får chefsledet utvecklas genom yngre medarbetare, och i ”kreativa labb” får studenter under en augustivecka utveckla sina idéer tillsammans med SR:s medarbetare.

2017 års finalister till Sveriges bästa HR-team!

2017 fick Human Growth Award in 48 starka nomineringar varav 14 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn träffade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Nordic Choice Hotels, Rusta och Santander Consumer Bank. På Passion HR tog Nordic Choice Hotels HR-team emot vinnarpokalen under konfetti och hejarop.

Juryn för Årets HR-Team 2021

Fastighetsägarna Service
Anna Birgersson
Mentimeter
Anna Gullstrand
Siemens
Dina Rystedt

Läsvärt

Mentimeters HR team vinner Human Growth Award 2020

2021-02-11

38 kvalificerade nomineringar mynnade efter en grundlig juryprocess ut i finalistteamen Fastighetsägarna Service, Mentimeter och Siemens. 2020 är ett år som utmanat alla och därför kändes det självklart för oss...

Läs mer

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team!

2019-11-07

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team! – Genom en konkret framarbetad strategi har teamet skapat en organisationsgemensam plattform som möjliggör att arbeta med lärande på ett modernt sätt....

Läs mer

1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting

2019-10-22

1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting, med efterföljande mingel på Gröna Lundsteatern 6/11. Finalisterna hyllas...

Läs mer

Teamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

2019-10-22

ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare....

Läs mer

Finalisterna är korade!

2019-09-27

Finalisterna är korade, vi gratulerar BillerudKorsnäs, ICA Gruppen och Trafikverket till finalistplatserna! Snart tas referenser, och den 6e november koras vinnaren på Gröna Lundteaterns scen.

Läs mer

5 Team är vidare!

2019-08-30

Grattis till Aspia, BillerudKorsnäs, Bliwa Livförsäkring, ICA (CoE learning) och Trafikverket som är vidare! I slutet av september träffar de juryn för intervjuer, sedan tar sig 3 av dessa HR stjärnteam till...

Läs mer

KRY- Sikta högt och satsa stort från start, för snabb men hållbar tillväxt

2018-10-29

KRY gör det möjligt att möta vården digitalt och HR teamet har skapat många processer på samma tema. HR teamet stöttar inhouse-personalen (inte klinikerna) och med en värderingsstyrd och till...

Läs mer

Gräset är grönare där drömmar blir till verklighet – Finalisterna Gröna Lund

2018-10-15

I Stockholms nöjespark handlar allt om att ha så roligt som möjligt. För att erbjuda detta behövs bästa möjliga service, vilket bolagets Artistservice (HR) tagit sikte på. HR teamet håller...

Läs mer

Bortom traditionella frekvenser med guldinträde – Finalisterna Sveriges Radio

2018-10-03

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet...

Läs mer

5 team är nu utvalda!

2018-08-30

Det var ingen lätt uppgift, men nu har juryn lyft fram 5 team som är vidare och har chansen att ta hem titeln som Årets HR-team i Human Growth Award,...

Läs mer

Jakten på årets HR-team fortsätter!

2018-08-22

Jakten på årets HR-team fortsätter, nu går snart 5 team vidare! Under sommaren har de 15 HR teamen som gick vidare i årets Human Growth Award fått besvara uppföljningsfrågor för...

Läs mer

Stort grattis!

2018-08-07

”Grattis Bonnierförlagen, Capgemini, Daniel Wellington, Daresay Digital Agency, Gröna Lunds Tivoli AB, Hemfrid AB, KRY, Linköpings kommun, SBAB, Stora Enso, Swedavia AB, Swedish Match, Sveriges Radio, tretton37, TUI Group som...

Läs mer

Om Wise Group AB och
Wise Consulting AB

Wise Consulting utgår ifrån övertygelsen att varje organisations viktigaste tillgång är medarbetarna. Med experter och konsulter inom ledarskap, HR, organisationsutveckling och coachning hjälper Wise Consulting våra kunders mest värdefulla tillgång att bli ännu mer värdefull. Vi grundades 2001 och har sedan starten växt organiskt, vi är idag ca 100 anställda. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors, samt samarbetspartners runt om i Europa.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.