Nominering uppskjuten

Inspirerande HR-team, givet omständigheterna har vi valt att skjuta på nomineringar till årets upplaga av Human Growth Award till efter sommarsemestrarna. Vi återkommer med mer information.

 

Human Growth Award

Det finns en kraft i organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. I år söker vi team som skapar attraktiva och hållbara kulturer, som innoverar och frigör kraft hos medarbetarna samt som driver affären framåt och skapar goda mätbara resultat.

“Vi vill uppmuntra mod och innovation i vår sfär, genom Human Growth Award skapar vi en årligen återkommande hyllning till framgångsrikt HR-arbete där man vågar tänka nytt och stort, som inspirerar oss alla.”- Ingrid Höög, VD, Wise Group

 

Så här går det till

1
Årets HR-team nomineras
2
Juryn väljer vilka som går vidare
3
Teamen svarar på uppföljningsfrågor
4
Topp 5 intervjuas av juryn
5
Referenstagning av 3 finalistteam
6
Vinnaren presenteras på PassionHR

Kriterier för nomineringen av Årets HR-Team 2019 var:

Ett HR-team som gjort avtryck genom:

Attraktiv och Hållbar kultur

Främja energi, innovation, lust och glädje i organisationen genom sitt sätt att vara och arbeta.

INNOVATIONSDRIV

Genom att tänka innovativt och nytt så att kraft frigörs hos medarbetarna och organisationen.

Visad effekt

Driva affären framåt och skapa goda mätbara resultat.

2017

Nordic Choice Hotels

2018

Gröna Lund

2019

ICA Gruppen CoE

2020

Ditt Team?

Nominering uppskjuten pga Covid-19

Inspirerande HR-team, givet omständigheterna har vi valt att skjuta på nomineringar till årets upplaga av Human Growth Award till efter sommarsemestrarna. Vi återkommer med mer information.

2019 års finalister var Billerud Korsnäs, ICA Gruppen CoE Learning och Trafikverket HR-support & lön

2019 fick Human Growth Award in över 40 starka nomineringar varav 11 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn intervjuade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Billerud Korsnäs, ICA Gruppen CoE Learning, Trafikverket HR-support & lön. På Gröna Lund den 6 november offentliggörs vinnarteamet!

Billerud Korsnäs

Teamet med visionen att ha ledarskapet som erkänd kvalitetsstämpel


”Här på BillerudKorsnäs är du garanterad en sann ledare”, så vill HR -teamet att det ska vara och de har kommit imponerande långt. Ett ”glocal approach” som röd tråd, där de lyfter fram det typiskt goda i den svenska företagskulturen mixat med lyhördhet för lokala förutsättningar och initiativ. Hållbarhet genomsyrar hela vägen, allt från kärnverksamheten ute på bruken till det uppskattade egenutvecklade ledarskapsprogrammet Sustainable Leader. Programmet är ett koncept med tydliga krav på vad som förväntas i ledarrollen, men erbjuder samtidigt verktyg och utbildningar för att möjliggöra. HR-teamet ser det som ett löfte till medarbetarna i vad de kan förvänta sig av en BillerudKorsnäs-ledare och löftet kännetecknar också teamets styrka. De går i bräschen och arbetar aktivt för Inkludering, samarbete, levande värderingar och tydlig feedback. Under parollen ”pay it forward”, tas varje chans att ge feedback och uppmärksamma när team eller medarbetare gör positiva insatser.

ICA Gruppen CoE Learning

Teamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare. Teamet har arbetat fram strategin för lärande, ICA Learning Ambition som ger en gemensam plattform för att arbeta med lärande på ett modernt sätt. De involverar andra bolag i att pilottesta lärandesätt för att snabbare mäta effekt och satsa rätt. Prestigelösa och bjussiga som gett bjussighet i gengäld, tycker juryn! Teamet har skapat en rörelse med fokus på att skapa ”followers”. Medarbetare som av egen vilja vill driva sitt egna lärande, vara med och bidra till att ICA blir en konstant lärande organisation. Fokus ligger på att lärandet ska kopplas tight till businessen och ses som en möjliggörare för bättre affärsresultat. Ägarskapet finns i organisationen och teamet möjliggör lärandet. Ambitionen sattes i verket vid ett innovativt och kreativt Learning Hackathon som resulterade i att dedikerade grupper över bolag- och avdelningsgränser själva driver vidare prototyper inom lärande in i det vardagliga arbetet. Allt medarbetardrivet genom lust och engagemang. Lärande har under bara något år blivit en del av medarbetarsamtalet och även fått plats i ICAs övergripande koncernstrategi.

Trafikverket HR-support & lön

”Man säger inte ”det där har vi redan gjort!” - från robot till egen wikipedia


Teamet i Borlänge har lockat studiebesökare utifrån för sitt innovativa sätt att förnya HR- och lönesupport. En rejäl dos can-do-attityd mixat med prestigelös nyfikenhet. ”Mindre medel, prestera mer – lös det” triggar och banar väg för nya effektiva lösningar som inspirerar.
Allt är digitaliserat och funktionsindelat, inget är personberoende. Teamet arbetar för att underlätta för cheferna i sina uppdrag och frisätter tid för mer värdeskapande arbete ute i verksamheten genom att de infört RPA (Robotic Process Automation). Numera har de en digital medarbetare, Brolle, som de tränat upp. Brolle har hittills frisatt tid motsvarande 3,9 årsarbetare och ingen har blivit av med jobbet utan alla har kompetensutvecklats till nya arbetsuppgifter. Teamet visar på arbetsglädje och stark gemenskap parallellt med att det som år 2010 utfördes av 23 årsarbetare utförs idag av 9,5 årsarbetare. Imponerande, tycker juryn!

2018 års finalister var Gröna Lund, KRY och Sveriges Radio

2018 fick Human Growth Award in 38 starka nomineringar varav 15 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn intervjuade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Gröna Lund, KRY och Sveriges Radio. På Passion HR den 6 november offentliggörs vinnaren!

KRY

Den enskilt viktigaste värderingen är att ”göra sjukvården bättre”, här är kunderna patienterna. För att göra patientresan till den bästa arbetar KRY-teamet med tvärfunktionella ”bets” där medarbetare ifrån olika team jobbar ihop i prioriterade tidsbegränsade projekt. Vem som helst kan föreslå nästa ”bet” som i sig har superpowers och får högsta prio (och firas av ordentligt!). Hur alla mår mäts veckovis digitalt genom HR och medarbetare kan samtidigt ge feedback till ledningen.

Gröna Lund

I Stockholms nöjespark handlar allt om att ha så roligt som möjligt. För att erbjuda detta behövs bästa möjliga service, vilket bolagets Artistservice (HR) tagit sikte på.

HR teamet håller öppet kvällstid alla dagar för att matcha sina ”artisters” arbetstider. Med 10.000 ansökningar per säsong där merparten står inför sitt första jobb gäller det att hålla tempo och fånga en positiv upplevelse.

Sveriges Radio

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet internt skapar trovärdighet externt. Med ”omvänt mentorskap” får chefsledet utvecklas genom yngre medarbetare, och i ”kreativa labb” får studenter under en augustivecka utveckla sina idéer tillsammans med SR:s medarbetare.

2017 års finalister till Sveriges bästa HR-team!

2017 fick Human Growth Award in 48 starka nomineringar varav 14 team gick vidare till att svara på uppföljningsfrågor. Juryn träffade 5 av dessa och valde fram 3 finalister: Nordic Choice Hotels, Rusta och Santander Consumer Bank. På Passion HR tog Nordic Choice Hotels HR-team emot vinnarpokalen under konfetti och hejarop.

Juryn för Årets HR-Team 2019

Anna Fredrixon
KRY
VP People Operations KRY/LIVI

Anna är stolt över att få leda det engagerade och kreativa People Teamet i KRY/LIVI, en av finalisterna i ”Årets HR-team 2018. KRY/LIVI är ett ungt och snabbväxande bolag som expanderar i Europa och People teamets fokus är just att skala organisationen snabbt och innovativt, både att växa HQ och starta upp nya kontor. Nyckeln och grundpelaren för KRY har varit att identifiera sina värderingar och låta dessa översättas i beteenden som kommuniceras och utvärderas i alla HR processer, från rekrytering och performance management till learning & development - allt för att ge patienter den bästa patientupplevelsen.

Anna menar att framgångsrika HR/People Operations-team ser sig själva som enablers och growth partners till verksamheten. HRs tid ska prioriteras på att identifiera, rekrytera och utveckla briljanta medarbetare och växa dem både som individer och team efter bolagets strategi, vilket kräver tillit till medarbetarna, stor insikt i strategi och affärens utmaningar samt en nära och utmanande dialog med chefer. Anna ser mycket fram emot att få lära känna 2019 års bidragande HR team.
Carolina Wikström
Sveriges Radio
Deltagare i ett av finalistteamen för ”Årets HR-team 2018”. Med stark vision om att HR ska vara den självklara samarbetspartnern i alla HR relaterade frågor driver Carolina en utveckling av HR funktionen som följer samma snabba utveckling som Sveriges Radio befinner sig i. Med mervärde för organisationen ständigt för ögonen, med framfötterna i fokus och med en stor portion ”grit” utmanar hennes team traditionella synsätt och bidrar till att skapa en effektiv, innovativ, professionell och kreativ arbetsplats. Genom ”omvänt mentorskap” får chefsledet utvecklas genom yngre medarbetare och i ”kreativa labb” får studenter under en vecka utveckla sina idéer tillsammans med Sveriges Radios medarbetare.
Ida Troive
Gröna Lund
Ida Troive, HR chef på Parks and Resorts och Gröna Lund klev tillsammans med sitt team ut på scen som lyckliga vinnare av ”årets HR team 2018.”För att behålla engagemanget hos våra anställda och för att locka nya talanger krävs att vi ständigt är innovativa. Min och teamets vision är att bli besöksnäringens bästa arbetsgivare och därför känns det extra roligt att få sitta med i juryn och inspireras och ta del av andra HR-teams lekfulla och proffsig HR processer.

Läsvärt

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team!

2019-11-07

ICA Gruppen CoE är Årets bästa HR Team! – Genom en konkret framarbetad strategi har teamet skapat en organisationsgemensam plattform som möjliggör att arbeta med lärande på ett modernt sätt....

Läs mer

1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting

2019-10-22

1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting1,5 h inspirationsboost i regi av Wise Group och Wise Consulting, med efterföljande mingel på Gröna Lundsteatern 6/11. Finalisterna hyllas...

Läs mer

Teamet på barrikaderna, ”det ska vara enkelt att lära”

2019-10-22

ICA gruppens virala CoE Learning (Center of Expertise Learning) team tar growth mindset till nästa nivå och har en tydlig sense of urgency kopplat till att lärande måste ske snabbare....

Läs mer

Finalisterna är korade!

2019-09-27

Finalisterna är korade, vi gratulerar BillerudKorsnäs, ICA Gruppen och Trafikverket till finalistplatserna! Snart tas referenser, och den 6e november koras vinnaren på Gröna Lundteaterns scen.

Läs mer

5 Team är vidare!

2019-08-30

Grattis till Aspia, BillerudKorsnäs, Bliwa Livförsäkring, ICA (CoE learning) och Trafikverket som är vidare! I slutet av september träffar de juryn för intervjuer, sedan tar sig 3 av dessa HR stjärnteam till...

Läs mer

KRY- Sikta högt och satsa stort från start, för snabb men hållbar tillväxt

2018-10-29

KRY gör det möjligt att möta vården digitalt och HR teamet har skapat många processer på samma tema. HR teamet stöttar inhouse-personalen (inte klinikerna) och med en värderingsstyrd och till...

Läs mer

Gräset är grönare där drömmar blir till verklighet – Finalisterna Gröna Lund

2018-10-15

I Stockholms nöjespark handlar allt om att ha så roligt som möjligt. För att erbjuda detta behövs bästa möjliga service, vilket bolagets Artistservice (HR) tagit sikte på. HR teamet håller...

Läs mer

Bortom traditionella frekvenser med guldinträde – Finalisterna Sveriges Radio

2018-10-03

Public service-bolaget SR ska genom sitt uppdrag skapa värde hos alla lyssnare i Sverige och HR-teamet har genom flera initiativ utmanat traditionella synsätt för att ytterst stärka SR:s vision. Trovärdighet...

Läs mer

5 team är nu utvalda!

2018-08-30

Det var ingen lätt uppgift, men nu har juryn lyft fram 5 team som är vidare och har chansen att ta hem titeln som Årets HR-team i Human Growth Award,...

Läs mer

Jakten på årets HR-team fortsätter!

2018-08-22

Jakten på årets HR-team fortsätter, nu går snart 5 team vidare! Under sommaren har de 15 HR teamen som gick vidare i årets Human Growth Award fått besvara uppföljningsfrågor för...

Läs mer

Stort grattis!

2018-08-07

”Grattis Bonnierförlagen, Capgemini, Daniel Wellington, Daresay Digital Agency, Gröna Lunds Tivoli AB, Hemfrid AB, KRY, Linköpings kommun, SBAB, Stora Enso, Swedavia AB, Swedish Match, Sveriges Radio, tretton37, TUI Group som...

Läs mer

Jozef Khasho, Rusta, om förra årets finalplats

2018-04-17

Hallå där, Jozef Khasho! Ditt team från Rusta var förra året ett av 48 nominerade HR-team och tog sig till final. Vad har hänt sedan dess i ert team? Vi...

Läs mer

Lite om Wise Group AB

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.